Communicatietrainingen en -seminars

Media- en presentatietrainingen, het voeren van moeilijke gesprekken
High level, met focus op media, presenteren of het voeren van moeilijke gesprekken. De trainingen hebben een belangrijk onderscheidend karakter: de uitgangspunten en werkwijze sluiten aan bij de toenemende roep in de samenleving om openheid, inzicht en transparantie. Niet de feiten zijn leidend, wel de betekenis en daaruit voortvloeiend de percepties. De deelnemers krijgen een schets van de ontwikkelingen in de samenleving en de betekenis hiervan voor effectief communiceren. De trainingen worden voortdurend geactualiseerd.

De deelnemers krijgen concrete technieken en do's & don'ts aangereikt. Zij leren communicatiedilemma's te doorgronden en met succes aan te pakken. Alle trainingen zijn gericht op het versterken van het zelfvertrouwen. We 'veranderen' de deelnemers niet door het opdringen van ander gedrag. Wel leren we sterke punten beter te benutten om de zwakkere te overvleugelen. 'Naturel' is het credo en 'u bent wie u bent'

De focus ligt afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever op mediatraining, presentatietraining, of training in het voeren van moeilijke, gecompliceerde gesprekken. We spreken ongeacht de focus van communicatietrainingen. Wie goed communiceert kan overweg met een journalist, een zaal, een collega, een vergadering, enz. Of het nu gaat om het geven van een inleiding, een presentatie, een gesprek of een interview: het communicatieprincipe is hetzelfde, de toepassing is verschillend. 

Concreet voor interviews:
- Hoe bepaalt u uw boodschap vanuit uw doelstelling?
- Hoe wordt u geen speelbal van de journalist, ofwel: hoe komt u
- in een leidende in plaats van een verdedigende rol?
- Hoe voorkomt u dat de journalist u van uw à propos brengt?
- Hoe gaat u om met een plotselinge confrontatie of 'overval'?

Concreet voor presentaties:
- Hoe krijgt u uw boodschap inhoudelijk zo over de bühne dat
- deze beklijft?
- Hoe komt u als persoon over?
- Hoe bereikt u uw doelstelling zonder uw gehoor te
- 'bombarderen' met feiten en visies?
- Hoe houdt u de aandacht vast?
- Is uw tempo goed, uw houding, uw motoriek, de klemtonen?
- Wel of geen PowerPoint-presentatie en zo ja: hoe?
- Hoe leest u op een natuurlijke wijze een tekst van papier, met
- behoud van (oog)contact met de zaal?
- Hoe geeft u een presentatie/inleiding uit uw hoofd?

Concreet voor moeilijke, gecompliceerde of gevoelige gesprekken:
- Hoe kom ik over, hoe dring ik door?
- Hoe houd ik rekening met de gevoelens, beleving en perceptie
- van de ander zonder mijn doelstelling uit het oog te verliezen?
- Hoe ben ik duidelijk zonder hard te zijn?
- Waar ligt de balans tussen duidelijkheid, oprechtheid,
- betrokkenheid en empathie?

De training wordt op maat gemaakt. Op basis van persoonlijke profielen wordt een optimaal op de deelnemer(s) toegespitste training samengesteld. Het programma kent een combinatie van theorie en vooral veel praktijkoefeningen, die audiovisueel worden ondersteund. Dat gebeurt op professioneel niveau (HD-breedbeeld) met zeer ervaren cameramensen, gespecialiseerd in actualiteiten- en documentaire televisieprogramma´s.

De deelnemers krijgen na afloop een DVD met de registratie van de training en een reader met een samenvatting van de training. 

Communicatieseminars
De communicatietrainingen zijn bestemd voor een beperkt aantal deelnemers, vanwege het intensieve en persoonsgerichte karakter. Voor grotere groepen bestaat de mogelijkheid een communicatieseminar te volgen. Het theoretische gedeelte is vergelijkbaar met de trainingen. Aansluitend wordt een aantal aansprekende praktijkcasussen behandeld, zodat de deelnemers inzicht krijgen in doelgericht en effectief communiceren. De lessen die worden geleerd zijn ook bij de seminars concreet en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. De seminars worden niet audiovisueel ondersteund.