Opdrachtgevers

De onderstaande lijst van opdrachtgevers is niet volledig, het betreft een selectie van de afgelopen jaren.

Bedrijfsleven
Enexis
NAM/Shell
NV Nederlandse Gasunie
Gasterra
Akzo Nobel
Menzis
Nuon
Sealteq
Rabobank
ABNAMRO
PWC
KPMG
PlasBossinade
De Haan Advocaten
Wolters-Noordhoff
Koninklijke Porceleyne Fles
Kempen & Begeer / Royal Delft
Hanzevast Capital
Wagenborg Reining
Royal Wagenborg
Koninklijke de Kuyper BV
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM
Noordelijk Schade- en Taxatiebureau
Octa Adviseurs
Energy Delta Institute
TXU Noord-Nederland
Pals Groep
Distilleerderij Hooghoudt BV
Diolen Industrial Fibers
2Waytraffic International
TCN SIG Real Estate
Dijkstra Holding
PKF/Post-groep BV
Crisisplan BV
Nedmag Industries
NVM Makelaars
Variass Electronics
LogicaCMG
Ardyn
Wiersum Plantbreeding
NDC Noordelijke Dagblad Combinatie

Overheden
Ministeries
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Infrastructuur & Milieu
Financiën
OC&W

Provincies
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Noord-Brabant
Fryslân
Groningen
Drenthe

Gemeenten
Zwolle
Enschede
Leeuwarden
Groningen
Raalte
Haren
Slochteren
Delfzijl
Emmen
Tynaarlo
Harderwijk
Noordoostpolder
Vlagtwedde
Texel
Kampen
Stadskanaal
Hoogezand-Sappemeer
Leeuwarderadeel
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Borger-Odoorn
Het Bildt
Kollumerland
Marum
Steenwijk
Dalfsen
De Marne
Lemsterland
Littenseradiel
Skasterlân
Zwartewaterland
Veendam
Meppel
Eemsmond
Appingedam
Hoogeveen

Overige
VNONCW
MKB Nederland
Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG
Interprovinciaal Overleg IPO
Rijksuniversiteit Groningen
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen
Universiteit Twente
IKT Twente
Hanzehogeschool Groningen
Alfa College
Noorderpoort College
Rijksdienst voor het Wegverkeer
Staatsbosbeheer
Regio Groningen-Assen
OV Bureau Groningen-Drenthe
Military Boekelo/Enschede
Woningbouwcorporaties Mercatus, Thús Wonen, Nijestee, Talma,
Delta Wonen, Acantus Groep, Woonconcept, Actium, Beter Wonen, Pareloverleg/Woningcorporatie ZVH
Waterschappen Hunze en Aa´s, Noorderzijlvest, Velt en Vecht, Wetterskip Fryslân
Waterleidingmaatschappij Drenthe
Waterbedrijf Groningen
Groningen Airport Eelde
Kamer van Koophandel
GGD IJsselland en GGD Regio Twente
Zorgbelang Groningen
Aveleijn
Zonnehuis Groningen
Landschap Overijssel
Yorneo
Zorggroep Noorderbreedte
Zorggroep Suydevelt
Geestelijke Gezondheidszorg GGz
Bouwend Nederland
Vereniging voor Projectontwikkelaars NVB
Samenwerkingsverband Noord-Nederland SNN
SEAN
Regio IJssel-Vecht
Regio Noord-Veluwe
Stuurgroep Westergo Zone
Werkvoorzieningschappen Trio Bedrijven, Fivelingo, Wedeka, Emco Groep
Stedelijke Stuurgroep Vrijwillige Thuishulp
Tuinbouwstichting Noord-West Friesland
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA
Hulpverleningsdienst GGD Groningen
Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandsgebieden LSA
Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie
Milieufederatie Drenthe
Kennis Instituut Stedelijke Samenleving
Instituut voor Nederlandse Lexicologie INL